SISTEM PENDAFTARAN GRADUAN
     

Setiap graduan dikehendaki menggunakan Sistem Pendaftaran Graduan untuk mengemaskini maklumat peribadi, mengesahkan kehadiran ke majlis konvokesyen dan mencetak surat jemputan konvokesyen. Terdapat lima langkah yang perlu dlalui oleh setiap graduan bermula daripada menyemak status, kemaskini maklumat, memuat turun borang, mengesahkan kehadiran dan mencetak surat jemputan konvokesyen.

Semua graduan juga DIWAJIBKAN menjawab soal selidik KAJIAN PENGESANAN GRADUAN IPG 2018, seterusnya mencetak slip pengesahan pengisian soal selidik untuk diberikan kepada Urus Setia Konvokesyen semasa anda mendaftar konvokesyen nanti.

 
 
 
TERUSKAN
 
 
Copyright ©2018 IPGM-KPM
>